Saturday, 1 August 2009

pulau 33negara brunei darussalam mempunyai 33 pulau!
tahukah biskita nama nama pulau tersebut?

daerah brunei muara (22 pulau)
1. anjung batu
2. baru baru
3. berbunut
4. bedukang
5. berambang
6. chermin
7. kaingiran
8. luba
9. lumut lunting
10. muara besar
11. musa
12. pasir tengah
13. pelong pelongan
14. pelumpong
15. pepatan
16. pungit
17. ranggu
18. salar
19. sibunggur
20. silamak
21. silipan
22. simangga besar

daerah temburong (7 pulau)
23. kibi
24. kitang
25. pituat
26. selirong
27. selanjak
28. siarau
29. tarap

daerah tutong ( 4 pulau)
30. api api
31. bakuku
32. selawat
33. tanjung maya


warga joran yang mempunyi GPS & HDS, infomasi latitude & longitude 33 pulau boleh di layari cflounge.blogspot.com serta info pulau selirong kebanggaan negara brunei darussalam

credits: hasmom - survey dept, ministry of development nbd / mapof.net / numerous source

No comments:

Post a Comment