Friday, 31 December 2010

personakan diri mu...bot 28 kaki

personakan diri mu...

projek 2011.. beraksi nanti, insallah

aurakan hidup mu..

konsept warna demi keselamatan (jika ada satu hal terjadi ditengah laut, warna ini akan nampak begitu nyata untuk meminta pertolongan atau kami yang memberi bantuan nya)

umpan hidup.. mempersonakan hahahaaa

No comments:

Post a Comment