Thursday, 10 November 2011

dropoffs


badai ala shuffle dance (antak antak jua boat hahahaa)... angin nya menyergarkan badan, 110 kaki kedalamannya, arus tidak bersahabat & matahari menimbak kulit ala bbq heheheeeeee

kabak kabak jua.. lama inda ke dropoffs bah bro hahaaa, sangal jua badan.. palau bin ayung kepala olehnya heheeeee

assyukurlillah... kerapu bini, kerisi hitam & kapas kapas siam (merah)

No comments:

Post a Comment