Tuesday, 17 November 2009

potong.. potong..potongg

potong..potong..potong.. potonnggg

adalah difahami, bebarapa artis 'potong potong potong' juga warga joran hehehe, kawan kawan kita orang juga..


credits: tv3/ flickr/ p1.com.my/ videokl.com/ youtube.com/various source

No comments:

Post a Comment